קורות חיים אקדמים

מידע אישי

תאריך לידה: 5 למרץ 1977, מוסקבה, ברה"מ

השכלה

תואר שני: מכון ויצמן למדע, 1998

תואר שלישי: אוניברסיטת תל אביב, 2003

השתלמויות בתר דוקטורט

 • מילגאי, מכון ויצמן, 2003-2005

 • מדריך, המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, 2005-2008

מילגות

 • מילגת דוקטורט של משפחת וולוולסקי-קרני

 • מילגת קלור לבתר דוקטורט

​משרות אקדמיות

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 • מרצה, 2008-2012

 • מרצה בכיר 2012-2017 (קביעות: 2013)

 • פרופסור חבר 2017-

משרות אורח קצרות מועד

 • MPIM, בון, 2004,2006,2007

 • CIB, לוזאן, 2014

 • IML, שטוקהולם, 2018

מענקי מחקר

 • הקרן של האיחוד הארופי, 2009-2013

 • הקרן הלאומית למדע, 2011-2015

 • הקרן גרמניה-ישראל, 2013-2015

 • הקרן הלאומית למדע, 2016-2020

תלמידי מחקר

 • ד"ר ולדימיר ציגנקוב, בתר דוקטורנט, 2011

 • ענר משה בן אפריים, תלמיד מסטר, 2011-2013

 • ד"ר סולי וישקאוצן, בתר דוקטורנט, 2013-2014

 • ד"ר שום בנרג'י, בתר דוקטורנט, 2014-2017

 • ד"ר קארל כריסט, בתר דוקטורנט, 2018-2020

 • ד"ר שאנג חה, בתר דוקטורנט, 2018-2021 (ה"מ)

 • מיכאל ברש, תלמיד מסטר, 2021-

ארגון כנסים

 • AATG, עין גדי, 2013

 • TRATC, אילת, 2014

 • SRTG, אילת, 2017

 • TMiG, אוברוולפך, 2023

Academic resume

Personal information

Born: March 5, 1977, Moscow, USSR

Education

M.Sc.: Weizmann Institute, 1998

Ph.D.: Tel Aviv University, 2003

Postdoctoral positions held

 • Postdoc, Weizmann Institute, 2003-2005

 • Moore Instructor, MIT, 2005-2008

Fellowships

 • Volovelsky-Karney Family doctoral fellowship

 • Sir Charles Clore postdoctoral fellowship

Academic positions

Ben-Gurion University of the Negev

 • Lecturer, 2008-2012

 • Senior Lecturer, 2012-2017 (tenure: 2013)

 • Associate Professor, 2017-

Short term visiting positions

 • MPIM, Bonn, 2004,2006,2007

 • CIB, Lausanne, 2014

 • IML, Stockholm, 2018

Research funding

 • FP7 Marie-Curie Action, 2009-2013

 • ISF, 2011-2015

 • GIF, 2013-2015

 • ISF, 2016-2020

Research students

 • Dr. Vladimir Tsygankov, postdoc, 2011

 • Aner Moshe Ben-Efraim, master student, 2011-2013

 • Dr. Solomon Vishkautsan, postdoc,  2013-2014

 • Dr. Soumya  Dipta  Banerjee,  postdoc, 2014-2017

 • Dr. Karl Christ, postdoc, 2018-2020

 • Dr. Xiang He, postdoc, 2018-2021 (coadvisor)

 • Michael Barash, master student 2021-

Conferences organized

Prof. Ilya Tyomkin

פרופ' איליה טיומקין